• Novinka! Monitorování pozice Vaší stránky zdarma v Google.
  • Novinka! Přidali jsme možnost umístit Vaše firemní logo na stránce!

Konfigurace e-mailu cz.mfirma.eu

Základní konfigurace pro poštovní programy
E-mailová adresa vaslogin@vasedomena.cz
Server příchozí pošty Adresa: mail.ceferty.net
IMAP
Port: 993
SSL/TSL
Server odchozí pošty Adresa: mail.ceferty.net
SMTP
Port: 587
STARTTSL
Server odchozí pošty vyžaduje ověření