• Novinka! Monitorování pozice Vaší stránky zdarma v Google.
 • Novinka! Přidali jsme možnost umístit Vaše firemní logo na stránce!

Vážený uživateli cz.mfirma.eu

Bezpečnost Vašich údajů vždy bude pro nás nejdůležitější. Abyste se zbavili pochybnosti, přečtějte, jakým způsobem zajístíme důvěrnost a  bezpečnost údajů našich klientů.

 1. Bezpečnost osobních údajů Příjemce poskytnutých Poskytovateli

  Tím, že s námi spolupracujete, můžete si být jisti, že Vaše osobní údaje zůstanou bezpečné a nebudou převedeny na neoprávněné společnosti. Používáme je pouze v rozsahu potřebném pro poskytování Vám služeb a v rozsahu, který jste uvedli přímo.


  Podle zákona každý podnikatelský subjekt je povinen na žádost oprávněných subjektů (státní zastupitelství, policie) zveřejnit informace..


  Vytvoření účtu na internetovém portálu Poskytovatele služeb (Ceferty) odpovídá uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Příjemcem služeb (Správcem osobních údajů) a Poskytovatelem služeb (Zpracovatelem osobních údajů / Ceferty). Účel, rozsah a podrobnosti této smlouvy jsou popsány v bodě 9 Jednacího řádu (OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).


  Pozor:

  Osobní údaje poskytnuté Zpracovateli (Ceferty) v rámci Smlouvy o zpracování osobních údajů jsou pouze ty údaje, které Příjemce sám zveřejňuje na svých internetových stránkách nebo uchovává na e-mailové poště, provozované Poskytovatelem služeb.


  Podle bodů 1.3.13 – 1.3.15 Jednacího řádu:


  Ceferty je Zpracovatel osobních údajů, ale také Správce osobních údajů týkajících se přímo Příjemce, ale pouze v rozsahu následujících osobních údajů poskytnutých Příjemcem služeb společnosti Ceferty a sloužících účelu poskytování služby Příjemci.


  Společnost Ceferty jako Správce osobních údajů týkajících se přímo Příjemce spravuje následující kategorie údajů:


  • fakturační údaje pro Daňový úřad (jméno, příjmení, adresa bydliště, údaje o společnosti) požadované pro zpracování platby (faktury)
  • údaje používany pro kontrolu přístupu k účtu (přihlašovací jméno, heslo)
  • údaje o operačním systému a verzi webového prohlížeče používaného Příjemcem služeb pro provozování internetového portálu Poskytovatele (zjištění nesprávného provozu služby na počítači Příjemce),
  • souhlas s odesláním marketingových informací o nových nabídkách Poskytovatele služeb,
  • telefonní komunikace / e-mail mezi Poskytovatelem a Příjemcem služeb.

  1.1 Základní předpoklady
  • 1.1.1.

   Zpracovatel, který podle Smlouvy zpracovává Osobní údaje jménem Správce osobních údajů, provádí příslušná technická a organizační opatření uvedená v právních předpisech týkajících se ochrany údajů a / nebo povinnostech uložených příslušným orgánem dozoru v souladu s právními předpisy o ochraně údajů nebo jiným příslušným zákonným právem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

  • 1.1.2.

   Zpracovatel posuzuje vhodnou úroveň zabezpečení a zohledňuje rizika spojená se zpracováním údajů v souvislosti se službami, včetně rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, změny, neoprávněného vyzrazení nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným.

  • 1.1.3.

   Veškeré přenosy osobních údajů mezi Zpracovatelem a Správcem osobních údajů nebo mezi Zpracovatelem a třetí stranou se uskuteční s požadovanou úrovní zabezpečení nebo jiným způsobem dohodnutým mezi stranami.

  • 1.1.4.

   Níže uvedeno obecný popis technických a organizačních opatření, která Zpracovatel provedl, aby zajistil dostatečnou úroveň bezpečnosti.

  1.2. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
  • 1.2.1 Kontrola přístupu

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření k zabránění neoprávněnému fyzickému přístupu do místností Zpracovatele a zařízení, ve kterých jsou uloženy osobní údaje. Tato opatření mohou zahrnovat:


   • Procedurální a / nebo fyzické systémy řízení přístupu;
   • Blokování dveří nebo jiná elektronická opatření kontroly přístupu;
   • Alarmový systém, video / CCTV monitor nebo jiné monitorovací zařízení;
   • Zaznamenávání vstupů / výstupů z objektu;
   • ID, klíč nebo jiné požadavky na přístup.
  • 1.2.2. Kontrola přístupu k systémům

   Zpracovatel přijme vhodná opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k systémům, které uchovávají osobní údaje. Tato opatření mohou zahrnovat:


   • Hesla (včetně např. požadavků na délku hesla nebo speciálních znaků, nucené změny hesla v častém režimu apod.);
   • Šifrování dat (SSL);
   • Centrální správa přístupu k systému;
   • Postupy ručního blokování, když pracovní stanice zůstávají bez dozoru a automatické blokování během maximálně 5 minut;
   • Omezení používání vyměnitelných médií, jako jsou paměťové karty, disky CD / DVD nebo přenosné pevné disky.
  • 1.2.3. Kontrola přístupu k datům

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření, aby uňemožnil oprávněným uživatelům přístup k údajům nad rámec jejich přístupových práv a zabránil neoprávněnému přístupu k údajům, jejich vymazání, změn nebo zveřejnění. Tato opatření mohou zahrnovat:


   • Diverzifikovaná přístupová práva definovaná v souladu s povinnostmi;
   • Automatizovaný protokol pro přístup uživatele přes IT systémy.
  • 1.2.4. Kontrola zadávání dat

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření ke kontrole a určení, zda a kým byly osobní údaje zadány do systémů, upraveny nebo smazány. Tato opatření mohou zahrnovat:


   • Diverzifikovaná přístupová práva založená na rozsahu odpovědnosti;
   • Automatizovaný protokol přístupu uživatelů a časté procházení protokolů zabezpečení k zjištění a monitorování případných událostí;
   • Zajištění toho, aby bylo možné zkontrolovat a určit, kterým subjektům byly nebo mohly být předány nebo zpřístupněny osobní údaje prostřednictvím datových komunikačních zařízení;
   • Zajištění toho, aby bylo možné ověřit a zjistit, které osobní údaje byly vloženy do systémů zpracování dat, změněny nebo smazány a kdy a kým byly údaje zadány, změněny nebo smazány.
  • 1.2.5. Kontrola veřejnosti

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření k zabránění neoprávněnému přístupu, změně nebo vymazání osobních údajů během přenosu dat. Tato opatření mohou zahrnovat:


   • Používání moderního šifrování pro všechny elektronické přenosy dat;
   • Šifrování pomocí VPN pro vzdálený přístup, transport a přenos dat.
  • 1.2.6. Kontrola dostupnosti

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření k zajištění ochrany údajů proti náhodnému zničení nebo ztrátě. Tato opatření mohou zahrnovat


   • Pravidelná záloha dat;
   • Používání antivirové ochrany / systému firewall;
   • Sledování systémů za účelem zjištění viru, apod.;
   • Zajištění, že uložené údaje nemohou být poškozené v důsledku selhání systému;
   • Zajištění, že instalované systémy mohou být obnovené v případě poruchy;
   • Nepřerušený zdroj napájení (UPS);
   • Postup nepřetržitého provozu.
  • 1.2.7. Ovládání separace dat

   Zpracovatel přijme přiměřená opatření, aby zajistil, že údaje shromážděné pro různé účely budou zpracovány odděleně. Tato opatření mohou zahrnovat


   • Omezení přístupu k údajům uloženým pro různé účely založené na povinnostech;
   • Segregace podnikových informačních systémů.
  • 1.2.8. Kontrola práce / subdodavatelé

   Zpracovatel provádí opatření, která zajistí, že v případě zpracování osobních údajů na vyžádání budou údaje zpracovávány striktně v souladu s pokyny Správce osobních údajů. Tato opatření mohou zahrnovat:


   • Jednoznačné formulace smluvních pokynů;
   • Sledování plnění objednávky.
  • 1.2.9. Školení zaměstnanců

   Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou seznámeni s postupy týkajícími se bezpečnosti a důvěrnosti, zejména tím, že:


   • Jasná ustanovení v pracovních smlouvách týkajících se důvěrnosti, bezpečnosti a dodržování vnitřních postupů;
   • Vnitřní postupy a kurzy týkající se požadavků na zpracování osobních údajů za účelem zvýšení povědomí.

 2. Heslo zabezpečující přístup k účtu

  Přístup k Vašemu účtu je zabezpečen heslem, a proto je možný jenom během pravidelné autorizace, znamená po zadání správného hesla. cz.mfirma.eu doporučuje svým klientům použivání hesel, které mají nejmeně 6 znaků.


  Systém poznamená pokus o získání neoprávněného přístupu k účtu odběratele. V případě podezření je možné díky našemu prostřednictví rychle zjistit, zda mělo místo porušení pravidel bezpečnosti.


  Heslo můžete měnit v jakymkolív momentě. Pokud zapomenete, jak znělo Vaše heslo, tak je dostupná bezpečná procedura přidání nového hesla.

 3. Šifrování dat

  Při používání internetového portálu Poskytovatele služeb jsou data odesílaná mezi serverem a počítačem Příjemce šifrována.

 4. Informace o souborech cookies
  • cz.mfirma.eu používá soubory cookies
  • Soubory cookies jsou informatické údaje, zejména textové soubory, které jsou uložené v konečnem zařízení Uživatele cz.mfirma.eu a určení pro používání webových stránek cz.mfirma.eu. Cookies obvykle obsahují nazev webové stránky, odkud pochází, čas jejich uložení v konečnem zařízení a unikátní číslo.
  • Podmětem, který zadává soubory cookies v konečnem zařízení Uživatele cz.mfirma.eu a taky k nim získáva přístup, je obsluha cz.mfirma.eu
  • Souborů cookies se používá při následujících cílech:
   • tvoření statistik, které pomahají rozumět, jakým způsobem Uživatele cz.mfirma.eu použivají webové stranky, co umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu,
   • udržení přihlášení Uživatele cz.mfirma.eu (po příhlášení), čímž příhlášení do každé podstránky zvlášť není povinné,
   • definování profilu Uživatele pro přizpůsobení pod ním zobrazených materiálů a reklam, zejména v síti Google.
  • V ramcí cz.mfirma.eu se používá v podstatě dvou souborů cookies: session cookies nebo persistent cookies. Session cookies jsou prozatimní soubory, které jsou uložené v konečném zařízení Uživatele během příhlasení, opuštění webové stranky anebo vypnutí programu (webové prohlížeče). Persistent cookies jsou uložené v konečnem zařízení Uživatele na čas specifikovaný v parametrech cookies nebo až budou odstraněné přes Uživatele.
  • Webové prohlížeče obvzkle důmyslně povolí na uložení souboru cookies v konečném zařízení uživatele. Uživatelé cz.mfirma.eu mohou změnit nastavení v této oblasti. Webový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Je možné taky automatické blokování souborů cookies. Detailní informace na toto téma obsahuje nápověda nebo dokumentace internetového prohlížeče.
  • Ohraničení používání souboru cookies můžou mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách cz.mfirma.eu.
  • Soubory cookies obsažené v konečném zařízení uživatele cz.mfirma.eu a můžou být používané rovněž spolupracujícími s obsluhou cz.mfirma.eu a reklamními agenty nebo partnery.
  • Doporučujeme přečtení politiky ochrany soukromí těch firem, abyste poznali zásady používání souboru cookies, používaných ve statistice: Politika ochrany soukromí Google Analytics a Google Ads.
  • Soubory cookies mohou být používané reklamními sítěmi, zejména prostřednictvím sítě Google, dovysvětlení reklam přispůsobených ke způsobu, v jakém uživatel používá cz.mfirma.eu. V tomto cíli můžou uložit informace o průběhu navigace Uživatele nebo o čase setrvání na dané straně.
  • V oblasti informací o preferencích Uživatele nahromaděných přes reklamní síť Google, Uživatel může prohlížet a editovat informace vyplývající ze souboru cookies za pomocí nástrojů: https://www.google.com/ads/preferences/.
 5. Další informace

  Společnost Ceferty si vyhrazuje právo umístit odkazy na webové stránky svých klientů na stránce "Stránky klientů". Každý zákazník, jehož odkaz se tam zobrazí, bude o tom informován. Odstraníme odkaz na žádost zákazníka.

STRÁNKY WWW

 • Stránka s obsahem hotová do 5 minut!
 • Přes 1000 grafických projektů
 • Doména .cz nebo .com
 • Jazykové verze + Google Místa
 • Snadné a rychlé změny
České webové šablony